hyttetaksering fra norm

Hyttetaksering Hyttetaksering

Vi har bred erfaring med ulike tjenester innen taksering av hytter. Under kan du lese om disse tjenestene og se vår prisliste. Er du usikker på hva slags tjeneste du har behov for, kontakt oss gjerne, så hjelper vi deg.

Tilstandsrapport

Skal du selge hytte, anbefales det en tilstandsrapport med markedsverdi. En tilstandsrapport bygger på en grundig byggeteknisk gjennomgang av bygningsmassen på eiendommen. I en tilstandsrapport legges det spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante for eierskifte.

Takstingeniøren foretar en befaring av hytta. Basert på observasjoner under utarbeider vi en tilstandsrapport. Dette er en systematisk presentasjon av forhold som takstingeniøren har observert, og som – etter takstingeniørens vurdering – er av betydning for eierskifte.

Forhold som har betydning for eierskifte er teknisk tilstand og vedlikehold. Avvik beskrives fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om hyttas tilstand etter slitasje og alder.

Det er viktig å være oppmerksom på at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle involverte parter.

norm utfører hyttetaksering

Verdi- og lånetakst

En verdi- og lånetakst utarbeides på grunnlag av takstingeniørens befaring og oppmåling av hytta. Rapporten inneholder en teknisk beskrivelse av hytta, sammen med arealene som er beregnet på grunnlag av oppmålingen.

Vær oppmerksom på at en verdi- og lånetakst ikke inkluderer noen grundig undersøkelse av den tekniske tilstanden ved hytta. Det kan derfor være mangler ved hytta som ikke fremkommer i taksten. På grunn av dette anbefales tilstandsrapport, fremfor verdi- og lånetakst, ved salg av hytte.

Forhåndstakst

En forhåndstakst beskriver en fremtidig verdi på eiendommen. Den fremtidige verdien baserer seg på at det utføres tiltak på eiendommen. Hva tiltaket går ut på, vil fremgå av forhåndstaksten.
  • Bygge ny hytte
  • Tilbygg
  • Omfattende modernisering
De fleste tiltak vil kreve utarbeidelse av en byggesøknad, gjort av en ansvarlig søker.
Under en forhåndstakst vil vi ikke vurdere om tiltaket er gjennomførbart eller ikke. Dersom tiltaket blir gjennomført, kan vi normalt konvertere forhåndstaksten til en verditakst etter at tiltaket er ferdig.
Ved nybygg/tilbygg vil areal fra byggetegninger bli anvendt i forhåndstaksten. Bygningsmessig beskrivelse vil måtte hentes fra anbudsdokumenter eller liknende.

Prisliste takst av hytte

Tilstandsrapport med verditakst
Hytte m/innlagt strøm/vann inntil 150m2 BRA, inkl. 2 våtrom 14.900,-
Hytte u/innlagt strøm/vann 12.500,-
Tillegg over 150m2 BRA 2.000,-
Tillegg underetasje/kjeller/krypkjeller1.500,-
Tillegg våtrom per stk (over 2 stk)1.000,-
Tillegg garasje, frittstående anneks eller lignende (per stk) 1.500,-
Verdi og lånetakst
Hytte inntil 200m2 BRA 5.500,-
Tillegg over 200m2 BRA1.000,-
Rådgivning
Rådgivning1.650,- per time

Forhåndstakst, tomtetakst, byggelånskontroll, byggesak og andre typer oppdrag                   

Utføres etter medgått tid jfr. oppgitt timepris.

Praktisk info

  • Tegninger og nødvendig dokumentasjon f.eks. meglerpakke som må fremskaffes for takstoppdrag faktureres iht. kostpris. Data som innhentes fra eiendomsverdi er inkludert i priser for takst.
  • Må boligopplysninger fra forretningsfører fremskaffes, faktureres netto kostpris med tillegg av 10%.
  • Bilkostnader avregnes faktiske kostnader for bom/parkering og etter statens satser. Det vil tilkomme tillegg for kjøretid utover 15 min hver vei, jfr. oppgitt timepris.
  • Administrasjonsgebyr kr 45.
  • Alle priser er oppgitt inkl. mva.
  • Utgifter til takst er fradragsberettiget i skattemeldingen ved refinansiering av boliglån, og ved salg som utløser beskatning.

Referanser

Lurer du på noe?
Ta gjerne kontakt med oss