byggteknisk rådgiver

Byggfaglig_rådgiverByggteknisk rådgiver

Norm er et kompetansemiljø med erfaring innen bruksendring, byggelånskontroll og reguleringsmessige forhold for å nevne noe. Sammen bistår vi med en rekke ulike tjenester som skaper verdier for våre kunder. Er du usikker på dine behov? Kontakt oss, så hjelper vi deg gjerne.

Bruksendring

Bruksendring av areal krever at du får godkjent søknad om bruksendring av areal hos din kommune. Vi i Norm bistår med å søke om bruksendring av areal, for eksempel omgjøring av areal fra tilleggsdel til hoveddel, altså fra S-rom til P-rom. Vi kan også gi deg gode råd om hva som skal til for å etablere godkjent oppholdsrom. Som en del av søknaden kan vi også bistå med å utarbeide plantegning tilpasset søknaden.

Eksempler på hva slags søknader vi kan hjelpe deg med:

  • Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel
  • Bruksendring bod til soverom
  • Bruksendring kjeller
  • Bruksendring hytte til bolig
  • Bruksendring uthus og anneks

Energimerking

Energimerking er obligatorisk ved salg og utleie av boliger. Med økte energipriser de siste årene, ser vi at det er mer oppmerksomhet rundt energimerke for en bolig, sammenlignet med få år tilbake.

Dersom din bolig er oppgradert med økt isolasjonstykkelse eller nye vinduer siden byggeår, må det utføres en detaljert energimerking. Dette vil gi større detaljnivå i beregningen, slik at du er sikker på at alle oppgraderinger tas med i regnestykket. I mange tilfeller erfarer vi at boliger oppnår en kraftig forbedret energikarakter gjennom en detaljert energimerking. Dette vil utgjøre en stor merverdi både for den som kjøper og selger boligen. Norms takstingeniører har dokumentert at vi oppfyller Enovas kompetansekrav. Vi bistår med enkel og detaljert energimerking avhengig av behov, slik at din bolig får en riktig energi- og oppvarmingskarakter.

byggteknisk rådgiver

Forbefaring

I de fleste tilfeller avholdes en forbefaring i forbindelse med kjøp av bolig. Dette skjer gjerne noen uker før overlevering. På befaringen kan det avdekkes feil og mangler i henhold til kontrakt. Vi skjønner at det er lett å bli usikker dersom du ikke har byggfaglig kompetanse. Hvor skal du se etter feil, hvilke standarder gjelder og hva kan du kreve? Våre kunder synes gjerne det er trygt å ha en kompetent person på sin side i møtet med utbyggerens representant. Vi har egne sjekklister, og på befaringen bistår våre takstingeniører med å avdekke eventuelle feil og mangler.

Overtakelsesbefaring (ferdigbefaring)

En bolig skal være oppført etter gjeldende forskriftskrav og etter god byggeskikk. Det er ekstra viktig å oppdage feil eller mangler før en overtakelse, da du kan miste enkelte rettigheter på tidspunktet hvor du overtar boligen. På overtakelse sjekker våre takstingeniører at eventuelle feil som ble avdekket under forbefaring er lukket, og at kjøperne har mottatt dokumentasjonen de har krav på. Videre går vi gjennom boligen for å avdekke hvorvidt det er nye feil eller skader som må rettes opp. Feil som blir avdekket på befaringen – med tilhørende tidsfrist for oppretting – blir notert i overtakelsesprotokollen. Jo mer som lukes ut på ferdigbefaringen, jo hyggeligere blir overtakelsen og starten på livet i ny bolig. Vårt mål er å gi deg som boligkjøper trygghet når du overtar din nye bolig.

Byggelånskontroll

Et boligprosjekt består av mange milepæler. Utførende entreprenør/byggmester sender regning for utført arbeid, og fakturaen skal stå i forhold til fremdrifts- og betalingsplan. Banken eller andre långivere ønsker gjerne byggelånskontroll for å unngå at leverandører får utbetalt mer enn de verdier som er tilført byggeplassen. Utbetalinger av byggelånet skal skje i forhold til den faktiske fremdriften i prosjektet. Dette minsker risikoen for overbelastning av byggelånskontoen ved for eksempel leverandørkonkurs. Byggelånskontroll er derfor en sikkerhet for både långiver og låntaker. Takstingeniørens ansvar under en byggelånskontroll er å kontrollere at utbetalinger tilknyttet prosjektet står i samsvar med de verdier som er tilført byggeplassen.

Prisliste byggteknisk rådgivning

Bruksendring
Bruksendring6.500,-
Tillegg for å utarbeide enkel plantegning1.000,-
Energimerking
Enkel energimerking av bolig1.000,-
Detaljert energimerking av bolig5.500,-
Forbefaring
Deltakelse på forbefaring5.000,-
Overtakelsesbefaring/ferdigbefaring
Deltakelse på ferdigbefaring5.000,-
Byggelånskontroll
ByggelånskontrollPris på forespørsel

Praktisk info

  • Bilkostnader avregnes faktiske kostnader for bom/parkering og etter statens satser. Det vil tilkomme tillegg for kjøretid utover 15 min hver vei, jfr. oppgitt timepris.
  • Administrasjonsgebyr kr  45.
  • Alle priser er oppgitt inkl. mva.

Referanser

Lurer du på noe?
Ta gjerne kontakt med oss