Dette gjør vi

Det skal være både nyttig og hyggelig å få besøk av oss. Vi er opptatt av å gi deg som kunde trygghet når du benytter deg av våre tjenester. Taksering, verdivurdering, uavhengig kontroll, energirådgivning og andre eiendomsrelaterte tjenester inngår i vår virksomhet.

Boligtaksering Boligtaksering

Skal du selge bolig, anbefales det en tilstandsrapport med markedsverdi. En tilstandsrapport bygger på en grundig byggteknisk gjennomgang av boligen. I en tilstandsrapport legges det spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlige relevante for eierskifte.

boligtaksering
næringstakst Hallingdal

Boligtaksering Næringstaksering

En næringstakst bygger på en grundig analyse av eiendommen, leieavtaler og eierkostnader. Med lang erfaring fra drift og utvikling av næringseiendom, og med god oversikt over markedet bistår vi våre kunde med verdivurdering av næringseiendom for ulike formål som salg, fisjon, fusjon og dokumentasjon av formuesverdi for skattemeldingen.

«Vi er det største miljøet for taksering og energirådgivning i Ringerike, Hadeland og Norefjellregionen, som inkluderer Hønefoss, Gran, Jevnaker, Lunner, Hole, Noresund og Flå. I tillegg utfører vi oppdrag i Hallingdal, Valdres, Romerike, Asker og Bærum.»

[ Norm AS ]

Hyttetaksering Hyttetaksering

Vi har bred erfaring med ulike tjenester innen taksering av hytter. Under kan du lese om disse tjenestene og se vår prisliste. Er du usikker på hva slags tjeneste du har behov for, kontakt oss gjerne, så hjelper vi deg.

hyttetaksering fra norm
uavhengig kontroll våtrom

Uavhengig kontroll Uavhengig kontroll

Det er krav om uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger. Ved nybygging er det i tillegg krav om lufttetthet. Vi tilbyr uavhengig kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 og har sentral godkjenning.

Energirådgivning Energirådgivning

Norm er godkjent som energirådgiver og våre ansatte er registrert hos Enova som godkjente energirådgivere som oppfyller de kompetansekrav som stilles til Enovas program for «Støtte til oppgradering av bolig».

flir termisk kamera for kontroll av varmetap
byggteknisk rådgiver

Byggteknisk rådgiverByggteknisk rådgiver

Norm kan hjelpe deg med en rekke ulike tjenester innen byggfaglig bistand: bruksendring, energimerking, forbefaring, overtakelsesbefaring og byggelånskontroll.

Andre tjenester

Våre takstmenn har erfaring med byggeledelse, eiendomsutvikling, utleie, nybygg, rehabilitering og skadeutbedringer både i privat- og næringsmarkedet.