verdivurdering hytte og fritidseiendom

Energimerking Energimerking

Norm tilbyr energimerking av alle typer bolig, offentlige bygg, næringsbygg og borettslag. Vi benytter Simien, som er det ledende verktøyet for energimerking i Norge. Er du usikker på dine behov? Kontakt oss, så hjelper vi deg gjerne med energimerking og en energiattest.

Når er energimerking obligatorisk?

Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg trådte i kraft i 2010 som følge av EUs bygningsdirektiv. Den krever at eier skal sørge for at hver boenhet i bygningen har gyldig energiattest ved ferdigstillelse, salg og utleie.

Vi i Norm ser nå at energimerking er mer etterspurt, sammenlignet med få år tilbake. En energiattest er også en investering og et verdidokument for bygningen. Den er gyldig i 10 år, eller frem til ny energiattest er utstedt.

Hovedombygging krever også energimerking

Hovedombygging av en eksisterende bygning regnes som ny bygning. Hovedombygging kan for eksempel være:

 • Totalrenovering der kun bærende konstruksjoner står igjen
 • Gjenoppbygging etter brann hvor bærende konstruksjoner må erstattes
 • Når du erstatter, forsterker eller endrer det vesentlige av byggets bærende konstruksjoner (kilde: Direktoratet for byggkvalitet)

Det er eiers ansvar å innhente energiattest ved ferdigstilling.

Yrkesbygg med flere funksjoner

Eier du et yrkesbygg som er sammensatt av ulike bygningskategorier, som eksempel forretning, kontor og bolig, må du ha energiattest for hver enkelt del.

Hvorfor energimerke?

Energimerking er pålagt ved forskrift og er et krav fra bankene for finansiering. I tillegg kan du som eier få disse fordelene:

 • Reduserte finansieringskostnader
 • Avdekking av energisluk som kan være enkle å utbedre
 • Analyse som grunnlag for vedlikehold og oppgraderinger
 • Økt attraktivitet ved utleie

Hva skal en energiattest inneholde?

En energiattest forteller om energistandarden i bygningen. Den består av disse delene:

 • Energikarakteren: bokstavene A-G, hvor A er best
 • Oppvarmingskarakteren: fargeskala fra rød til grønn, hvor grønn er best
 • En tiltaksliste som skal gi oversikt over kostnadseffektive energieffektiviseringstiltak
 • Dokumentasjon av de mest sentrale faktiske opplysninger utregninger bygger på

Hva må du vite for at vi skal kunne energimerke bygningen din?

Energimerking

For å kunne gjennomføre energimerkingen må vi innhente disse opplysningene om bygningen din:

 • Byggeår for ulike byggetrinn
 • Tegninger, plan, snitt og fasade (ikke et krav, men vil forenkle arbeidet)
 • Opplysninger om teknisk anlegg
 • For næringsbygg vil vi i tillegg innhente energibruk siste 3 år (strøm og eventuell fjernvarme)

Norm gjør energimerking i et stort geografisk område innenfor Buskerud, Innlandet, Oslo og Akershus.

Leiligheter, eneboliger og borettslag

Dersom boligen din er oppgradert med økt isolasjonstykkelse eller nye vinduer siden byggeår, må det utføres en detaljert energimerking. Dette vil gi større detaljnivå i beregningen, slik at du er sikker på at alle oppgraderinger tas med i regnestykket.

I mange tilfeller erfarer vi at boliger oppnår en forbedret energikarakter gjennom en detaljert energimerking. Dette utgjør en stor merverdi både for den som kjøper og selger boligen. Vinn-vinn, altså!

Norm kan hjelpe deg både med enkel og detaljert energimerking, avhengig av behov, slik at din bolig får en riktig energi- og oppvarmingskarakter.

Prisliste energimerking

Energimerking bolig
Enkel energimerking av bolig1.000,-
Detaljert energimerking av bolig5.500,-*
*Ved tilstandsrapport gis kr. 1.500,- i rabatt ved energimerking. Priser er inkl. mva (for bolig).
Energimerking næringsbygg
Energimerkingfra kr 20.000,-*
Energimerking utført samtidig med verditakstfra kr 11.900,-*
*Kostnad for energimerking av næringsbygg og borettslag avhenger av kompleksitet, antall byggetrinn, antall ventilasjonsanlegg, utforming av bygningskroppen mm. Priser er ekskl. mva (for næring)

Energikartlegging av næringsbygg og borettslag

Norm bistår i tillegg med energikartlegging av næringsbygg og borettslag.

Energikartlegging er særlig relevant for bygninger som har et potensial for forbedring av energistandard. Støtte fra Enova dekker inntil 50 % av kostnadene.

Kartleggingsrapporten skal gi byggeier eller leietaker en grundig og faktabasert oversikt over bygningens nåværende energitilstand og forbedringspotensial. Rapporten skal fungere som beslutningsunderlag ved fremtidige investeringer i energitiltak, med beskrivelse av anbefalte tiltak i prioritert rekkefølge, kostnadsestimat, lønnsomhet og anbefalte finansieringsmodeller.

Praktisk info

 • Bilkostnader avregnes faktiske kostnader for bom/parkering og etter statens satser. Det vil tilkomme tillegg for kjøretid utover 15 min hver vei, jfr. oppgitt timepris.
 • Administrasjonsgebyr kr 45.
 • Priser bolig er oppgitt inkl. mva. Priser næring er oppgitt eks. mva.

Referanser

Lurer du på noe?
Ta gjerne kontakt med oss