avhengig kontroll eiendom

Uavhengig_kontrollUavhengig kontroll

Det er krav om uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger. Ved nybygging er det i tillegg krav om lufttetthet. Vi tilbyr uavhengig kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 og har sentral godkjenning.

En uavhengig kontroll skal bekrefte at:

  • det finnes arbeidstegninger (1:50) og tilstrekkelig produksjonsunderlag (beskrivelse)
  • det er membran til sluk og om fallforhold på gulv er riktige
  • at prosjekteringen samsvarer med kravene i byggteknisk forskrift (TEK17)
  • at kvalitetssikring er utført og kan dokumenteres ved sjekklister eller andre hjelpemidler

Rapporten som leveres inneholder en presentasjon av kontrollpunkter med kommentarer og bilder.

uavhengig kontroll av norm

Prisliste uavhengig kontroll

Pris uavhengig kontroll
Uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet, enebolig (inkl. 2 våtrom og 1 befaring) 7.500,-
Uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet, tomannsbolig (inkl. 4 våtrom og 1 befaring) 9.900,-
Tillegg ekstra våtrom1.500,-
Ekstra befaring (medgått tid)1.320,-

Praktisk info

  • Bilkostnader avregnes faktiske kostnader for bom/parkering og etter statens satser. Det vil tilkomme tillegg for kjøretid utover 15 min hver vei, jfr. oppgitt timepris.
  • Administrasjonsgebyr kr  36.
  • Alle priser er oppgitt ekskl. mva.

Referanser

Lurer du på noe?
Ta gjerne kontakt med oss