Om oss

Hos Norm møter du fagfolk med lang erfaring og som er genuint interessert i jobben vi gjør. Vi er rådgivere og takstingeniører, og vi er medmennesker som ser det store bildet.

norm team

Hva betyr Norm?

Navnet Norm er ikke tilfeldig, men et tydelig og verdibasert valg for fremtiden. Norm sier noe om hvordan vi skal utføre jobben vår og hvordan vi skal oppføre oss mot andre. Som en rettesnor som alltid holder oss på rett kurs. Som sørger for at balansen mellom å være empatisk og upartisk er på plass, og som gjør oss til en partner å stole på.

Våre tre grunnverdier er empatisk, forutsigbar og stødig. Empatisk betyr at vi alltid skal opptre på en omtenksom måte og ikke ta side. Forutsigbar betyr at det skal være tydelig hvilken rolle vi som selskap har, og hvilke problemer vi skal løse. Det skal være en selvfølge at vi følger bransjens lover og regler. Stødig betyr at vi skal være en trygg arbeidsplass, med fokus på faglig utvikling og trivsel. At våre ansatte har det fint på jobb, skal gjenspeiles i våre leveranser.

Bransjekunnskap

Vi har siden oppstarten utført flere tusen rapporter i Ringeriksregionen og omkringliggende områder. Vi har bred erfaring fra utvikling og forvaltning av eiendom, blant annet innen byggeledelse og som utførende håndverkere, både i privat- og næringsmarkedet.

Vi er medlem i Norsk Takst, som er Norges største takstorganisasjon og er dermed underlagt bransjens strengeste krav til takstforetak, takstpersoner og etterutdanning.

profesjonell taksering av norm
tilstandsrapport for hus

Vi skal være ledende innen taksering av eiendom

Vi er det største miljøet for taksering og energirådgivning i Ringerike, Hadeland og Norefjellregionen, som inkluderer Hønefoss, Gran, Jevnaker, Lunner, Hole, Noresund og Flå. Våre takstingeniører har lokal forankring og kjenner markedet i disse områdene godt.

I tillegg har vi erfaring med, og utfører oppdrag i omkringliggende områder som Hallingdal, Valdres, Romerike, Asker og Bærum.

Takstbransjen er i rask utvikling og ny avhendingslov som nå gjelder ved salg av bolig skal sikre en tryggere bolighandel. Avhendingsloven stiller nå større krav til leverandører av tilstandsrapporter. Vi i Norm er svært fornøyd med disse endringene. En sterkere regulering vil favorisere større miljøer som tør å ta i bruk nye systemer og som ligger i forkant av utviklingen. Vi i Norm arbeider målrettet for å gripe mulighetene dette gir.

Med fokus på et godt arbeidsmiljø, erfaringsutveksling, kompetanseheving og effektive rutiner, skal Norm befeste seg i regionens bevissthet som ledende innen taksering av eiendom.

Historie

Norm AS ble etablert som Rune Kristoffersen AS i 2007 av Rune Kristoffersen. I 2018 startet sønnen Petter Kristoffersen i selskapet, samtidig som selskapet endret navn til Hønefoss Takst AS. Med fokus på faglig integritet og fornøyde kunder, opparbeidet Hønefoss Takst AS seg et solid navn og ble ledende innen taksering i regionen.

I 2020 ble det besluttet å satse bredere og samtidig øke kapasiteten i selskapet. Eivind Bjørntvedt ble invitert med inn på eiersiden. Det ble startet en prosess med å utvikle en ny og mer effektiv plattform som grunnlag for videre vekst. Selskapet har i dag endret navn til Norm AS og vi er i dag seks lokale takstingeniører med en bred tverrfaglig kompetanse.

Med vår bakgrunn og erfaring, kjenner vi lokale forhold og våre kunders behov og forventninger, bedre enn de fleste andre aktører i bransjen.

historien til norm

Folkene

Eivind Bjørntvedt

Eivind Bjørntvedt

Daglig leder / takstingeniør / siviløkonom Daglig leder / takstingeniør / siviløkonom

Eivind er utdannet Master i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskole i Bergen. Etter studiene arbeidet han tre år i DNB Bank ASA som autorisert finansiell rådgiver. I årene 2013-2020 var han ansvarlig for utvikling av eiendomsmassen på Eggemoen teknologipark. Han har opparbeidet seg bred og betydelig kunnskap om drift og utvikling av næringseiendom både lokalt på Ringerike og i andre regioner. Eivind har i tillegg erfaring fra flere private eiendomsprosjekter. Eivind fullførte takstutdanningen i 2021 og utfører taksering av alle typer næringseiendommer og utviklingsprosjekter. Eivind innehar TEGOVA – Recognised European Valuer (REV)-sertifisering.

 Petter Kristoffersen

Petter Kristoffersen

Takstingeniør / byggingeniør

Petter er utdannet byggingeniør ved Universitetet i Agder. Etter studiene arbeidet han som byggeleder i Eggemoen Utvikling AS med oppføring av næringsbygg, før han startet som takstfullmektig i Norm AS i 2017. Petter har i tillegg erfaring fra flere private eiendomsprosjekter. Petter fullførte takstutdanningen i 2018 og er sertifisert innen taksering av bolig- og næringseiendommer. I tillegg til å tilby bolig- og næringstaksering tilbyr Petter uavhengig kontroll av våtrom og energirådgivning.

Rune Kristoffersen

Rune Kristoffersen

Takstingeniør / byggmester

Rune er utdannet tømrer og innehar mesterbrev. Han startet som selvstendig tømrer i 1988 og har senere vært ansatt som byggeleder i Byggteknikk AS for oppføring av boliger. Rune var med å etablere Byggmesteren Hønefoss AS i 2002 hvor han var daglig leder de første årene før han gikk over til byggeledelse. I 2007 etablerte han Rune Kristoffersen AS samtidig som han påbegynte takstutdanningen. Han har siden tilbudt tjenester innen boligtaksering, rådgivning, byggesak og uavhengig kontroll av våtrom.

Daniel Torgersbråten

Daniel Torgersbråten

Takstingeniør / byggmester / fagingeniør bygg

Daniel har svennebrev som tømrer. Han er utdannet fagingeniør bygg ved Fagskolen Innlandet og har i tillegg årsstudium i Økonomi og ledelse ved samme studiested. Etter studiene arbeidet han ett år som tømrer hos tømrermester Sandvold. I årene 2017-2021 har Daniel vært ansatt som proffselger hos Montér Hønefoss med ansvar for egen kundeportefølje. Daniel har i tillegg erfaring fra flere private eiendomsprosjekter. Daniel sluttførte takstutdanningen våren 2021 og utføre taksering av boliger, uavhengig kontroll av våtrom og energirådgivning.

Mathis Guttorm Kjexrud-Egge

Mathis Guttorm Kjexrud-Egge

Takstingeniør / byggingeniør

Mathis er utdannet byggingeniør ved Høgskolen i Oslo. I perioden 2012 til mars 2022 har han arbeidet i Nannestad kommune som fagansvarlig for planavdelingen, fagansvarlig for byggesak og som byggesaksbehandler. Han har tidligere arbeidet som prosjektingeniør i entreprenørselskapet Seby AS. Mathis sluttførte takstutdanningen våren 2022. Han utfører taksering av boliger, uavhengig kontroll av våtrom, energirådgivning og bistår med planarbeid.

Thomas Knutsen

Thomas Knutsen

Takstingeniør / byggmester / fagingeniør bygg

Thomas er utdannet tømrer og har mesterbrev i faget. Han er i tillegg utdannet fagskoleingeniør ved Fagskolen Innlandet. Etter å ha arbeidet 5 år som tømrer hos Byggmester Sundberg AS, startet han i 2018 egen tømrervirksomhet. Thomas har siden 2018 tilbudt tjenester innen oppføring og rehabilitering av bygg, hvor han gjennomførte flere større og mindre prosjekter i samarbeid med andre lokale håndverkere. Thomas sluttførte takstutdanningen høsten 2022 og utfører taksering av boliger, uavhengig kontroll av våtrom og energirådgivning.

Samarbeidspartnere

Vi samarbeider med og leverer tjenester til alle de store meglerforetakene og bankene i regionen. Vi har i tillegg et stort nettverk av lokale håndverkere og takstmenn hvor vi samarbeider på tvers av fag og geografi.

jobb med energimerking

Vil du jobbe med oss?

Takstbransjen er i rask utvikling og regjeringen har varslet endringer i avhendingsloven hvor strengere krav til oss som arbeider med taksering. Vi ønsker endringene velkommen. En sterkere regulering vil favorisere større faglige miljøer som evner å ta i bruk nye systemer og som ligger i forkant av utviklingen.

Vi er opptatt av å legge til rette for et godt arbeidsmiljø og personlig utvikling hvor erfaringsutvekslinger og kompetanseheving er en del av hverdagen.

Vi i Norm AS har som mål å ytterligere befeste vår posisjon innen taksering av eiendom og andre eiendomsrelaterte tjenester. Vi ønsker gjerne å komme i kontakt med deg som ser mulighetene og ønsker å være en del av denne utviklingen. Send gjerne en åpen søknad til daglig leder.