boligtaksering Hadeland og Harestua

BoligtakseringTakst av bolig og hytte

Norm er den største leverandøren av tilstandsrapporter, verditakster og byggelånskontroll i regionen. Vi er kjent for å levere rapporter med høy faglig kvalitet, noe som gir økt trygghet for deg som kunde. 

Tilstandsrapport

1 januar 2022 trådte nye regler i avhendingsloven i kraft. De nye reglene pålegger selger et større ansvar ved salg av bolig.

Selger plikter å dokumentere boligens tilstand gjennom en tilstandsrapport i større grad enn tidligere. Kjøper plikter samtidig å sette seg grundig inn i tilstandsrapporten. Formålet er å redusere risikoen for konflikt etter bolighandel. Det er både selger og kjøper tjent med.

Men hva er en tilstandsrapport? En tilstandsrapport er en systematisk presentasjon av forhold som kreves opplyst ved eierskifte i henhold til avhendingsloven. Avvik må beskrives fra et bestemt referansenivå.

Hos Norm finner du spesialister på tilstandsanalyse av boliger og hytter. Våre takstingeniører kombinerer høy fagkunnskap og lang erfaring med lokal tilhørighet og evne til formidling. Vi arbeider hele tiden med fokus på kvalitetssikring av våre systemer og er en av de fremste leverandørene av tilstandsrapporter.

En tilstandsrapport fra Norm gir deg som kunde økt trygghet.

verdivurdering hytte og fritidseiendom

Verdi- og lånetakst

En verdi- og lånetakst utarbeides på grunnlag av takstingeniørens befaring og oppmåling av boligen eller hytta. Rapporten inneholder en teknisk beskrivelse av bygningen, sammen med arealene som er beregnet på grunnlag av oppmålingen.

Vær oppmerksom på at en verdi- og lånetakst ikke inkluderer noen grundig undersøkelse av den tekniske tilstanden ved boligen eller hytta. Det kan derfor være mangler som ikke fremkommer i taksten. På grunn av dette anbefales tilstandsrapport, fremfor verdi- og lånetakst, ved salg av bolig eller hytte.

Forhåndstakst

En forhåndstakst beskriver en fremtidig verdi på eiendommen. Den fremtidige verdien baserer seg på at det utføres tiltak på eiendommen. Hva tiltaket går ut på, vil fremgå av forhåndstaksten.

Eksempler på tiltak kan være:

  • Bygge ny bolig eller hytte
  • Tilbygg
  • Omfattende modernisering av boligen

De fleste tiltak vil kreve utarbeidelse av en byggesøknad, gjort av en ansvarlig søker.

Under en forhåndstakst vil vi ikke vurdere om tiltaket er gjennomførbart eller ikke. Dersom tiltaket blir gjennomført, kan vi normalt konvertere forhåndstaksten til en verditakst etter at tiltaket er ferdig.

Ved nybygg eller tilbygg vil areal fra byggetegninger bli anvendt i forhåndstaksten. Bygningsmessig beskrivelse vil måtte hentes fra anbudsdokumenter eller liknende.

Prisliste taksering bolig og hytte

Tilstandsrapport med verditakst bolig
Enebolig inntil 150m2 BRA, inkl. 2 våtrom 16.500,-
Enebolig fra og med 150m2 BRA, inkl. 2 våtrom 18.500,-
Rekkehus/halvpart av tomannsbolig/terrasseleilighet 14.900,-
Leilighet m/fellesdeler og utvendige forhold11.900,-
Leilighet u/fellesdeler og utvendige forhold9.900,-
Tillegg ekstra boenhet/hybelleilighet2.500,-
Tillegg underetasje/kjeller/krypkjeller1.500,-
Tillegg våtrom per stk (over 2 stk)1.000,-
Tillegg garasje, frittstående anneks eller lignende (per stk) 1.500,-
Verdi og lånetakst inkl. arealoppmåling og teknisk verdiberegning
Enebolig5.900,-
Rekkehus/halvpart av tomannsbolig/terrasseleilighet5.500,-
Leilighet4.900,-
Tillegg over 200m2 BRA1.000,-
Tillegg ekstra boenhet/hybelleilighet1.000,-
Energimerking
Enkel energimerking av bolig500,-
Detaljert energimerking av bolig5.500,-*
*Ved tilstandsrapport gis kr 1.500,- i rabatt ved energimerking
Tilstandsrapport med verditakst hytte
Hytte m/innlagt strøm/vann inntil 150m2 BRA, inkl. 2 våtrom14.900,-
Hytte u/innlagt strøm/vann12.500,-
Tillegg over 150m2 BRA2.000,-
Tillegg underetasje/kjeller/krypkjeller1.500,-
Tillegg våtrom per stk (over 2 stk)1.000,-
Tillegg garasje, frittstående anneks eller lignende (per stk)1.500,-
Verdi og lånetakst for hytte
Hytte inntil 200m2 BRA5.500,-
Tillegg over 200m2 BRA1.000,-
Oppdatere tilstandsrapport
Gjennomgang av bygningsdeler for å generere ny og oppdatert rapport
Eneboligfra 7.500,-
Rekkehusfra 6.500,-
Leilighetfra 4.000,-
Hyttefra 6.500,-
Rådgivning
Rådgivning1.650,- per time

Forhåndstakst, tomtetakst, byggelånskontroll, byggesak og andre typer oppdrag                   

Utføres etter medgått tid jfr. oppgitt timepris.

Praktisk info

  • Tegninger og nødvendig dokumentasjon f.eks. meglerpakke som må fremskaffes for takstoppdrag faktureres iht. kostpris. Data som innhentes fra eiendomsverdi er inkludert i priser for takst.
  • Må boligopplysninger fra forretningsfører fremskaffes, faktureres netto kostpris med tillegg av 10%.
  • Bilkostnader avregnes faktiske kostnader for bom/parkering og etter statens satser. Det vil tilkomme tillegg for kjøretid utover 15 min hver vei, jfr. oppgitt timepris.
  • Administrasjonsgebyr kr 45.
  • Alle priser er oppgitt inkl. mva.
  • Utgifter til takst er fradragsberettiget i skattemeldingen ved refinansiering av boliglån, og ved salg som utløser beskatning.

Prosessen

Vi er faglige dyktige og folkelige takstingeniører som det skal være både nyttig og hyggelig å få besøk av. Det er viktig for oss at du som kunde opplever trygghet i hele prosessen. Det er jo ikke hver dag en takstingeniør skal komme på besøk, og vi forstår godt om du har noen spørsmål. Under kan du se hvordan en typisk prosess kan se ut når du kontakter oss for en vurdering av boligen din.

1. Kunden sender henvendelse

Kunden tar kontakt for å avtale befaring, enten via skjema på nett, direkte til takstmann eller på tlf. 940 90 900.

Norm ringer kunden

2. Norm ringer kunden

Vi tar kontakt for å avtale tid for befaring. Samtidig sender vi over oppdragsbekreftelse med liste over punkter som eier av bolig skal forberede før befaring.

Befaring

3. Befaring

Takstingeniøren foretar en befaring av bolig. En befaring tar normalt 2 til 4 timer, avhengig av størrelse på boligen.

Endelig rapport

4. Endelig rapport

Normalt leverer vi utkast til rapport innen 3 til 5 dager fra befaring. Eier/formell oppdragsgiver plikter å lese gjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/mangler før rapporten tas i bruk.

Referanser

Lurer du på noe?
Ta gjerne kontakt med oss