energirådgivning fra norm takst

EnergirådgivningEnergirådgivning

Enova har flere støtteordninger for energiøkonomiske tiltak, se www.enova.no

Våre takstingeniører har dokumentert at vi oppfyller Enovas kompetansekrav, en forutsetning for oppføring i Enovas rådgiverregister.   

Vi bistår med energimerking, veileder om energieffektivisering og energioppgradering av boliger.

Vi er behjelpelig i hele prosessen med å kartlegge ulike tiltak, samt gi råd med tanke på hvilke tiltak som bør prioriteres for en mer energieffektiv bolig. Vi gir boligen din et riktig energimerke og beregner ny energikarakter ut fra planlagte tiltak.

Du kan få tilbake inntil 150.000 kroner når du oppgraderer din bolig eller fritidsbolig. Støttebeløpet er avhengig av hvilket nivå du oppgraderer til:

  • 150.000 kr når du oppgraderer til energinivå 1 (tilnærmet passivhusnivå)
  • 125.000 kr når du oppgraderer til energinivå 2 (tilnærmet lavenerginivå)
  • 100.000 kr når du oppgraderer til energinivå 3 (tilnærmet TEK10)

Flere boligeiere ser på mulighetene for å iverksette tiltak for å redusere strømutgifter. Dette er boligeiere som sitter på mange spørsmål, og som har behov for gode råd fra en bygningskyndig med tanke på hvilke muligheter som finnes, og hva de kan gjøre for å redusere utgifter.

Lurer du på hvilke energitiltak du bør gjennomføre i boligen din, eller hvordan du kan få støtte. Svarene får du ved å snakke med oss. Vi vil da kartlegge tilstanden på boligen, energimerke boligen og lage en plan med tiltak som vil redusere energibruken og samtidig øke markedsverdien av din bolig.

Enova dekker inntil kr 7.500 av kostnaden dersom du benytter Norm som kvalifisert energirådgiver for å energimerke og lage en tiltaksplan som passer for boligen din.

Støtte fra Enova til energirådgivning er ikke behovsprøvd og utbetales uavhengig om det iverksettes tiltak for å forbedre boligens energimerke eller ikke. Fratrukket støtte fra Enova betaler du som kunde av Norm kr 6.000 for energirådgivningen.

Vi erfarer økt interesse for energieffektivisering hos våre kunder. Isolasjonstykkelse på vegger og tak, isolasjonsverdi for vinduer og hvordan boligen varmes opp tillegges stadig større betydning hos boligkjøpere. Ved salg av bolig anbefaler vi spesielt å være oppmerksom på at det bør utføres en detaljert energimerking dersom boligen er oppgradert med økt isolasjonstykkelse eller nye vinduer siden byggeår. Ved å utføre en detaljert energimerking øker en detaljnivået i beregningen og en sikrer en at alle påkostninger hensyntas, en forutsetning for å kunne gi boligen et riktig energimerke med riktig energi- og oppvarmingskarakter. I mange tilfeller erfarer vi at boliger oppnår en kraftig forbedret energikarakter gjennom en detaljert energimerking, noe som utgjør en stor merverdi for den både kjøper- og selger av boligen.

Prisliste energirådgivning

Energirapport – enebolig, halvpart av tomannsbolig, rekkehus, leilighet, fritidsbolig
Oppstart inkl. første befaring, utarbeide energirapport for bolig slik den fremstår i dag med energimerking og rapport for planlagte/anbefalte tiltak, trinn 1 og 212.000,-
Termografering1.500,-
Registrering av utførte tiltak, trinn 3 inkl. avsluttende befaring 6.500,-
Energimerking
Detaljert energimerking av bolig5.500,-*
*Ved tilstandsrapport gis kr. 1.500,- i rabatt ved energimerking

Praktisk info

  • Bilkostnader avregnes faktiske kostnader for bom/parkering og etter statens satser. Det vil tilkomme tillegg for kjøretid utover 15 min hver vei, jfr. oppgitt timepris.
  • Administrasjonsgebyr kr  45.
  • Enova dekker inntil kr 7.500 av kostnad til utarbeidelse av energirapport (ikke behovsprøvd).
  • Alle priser er oppgitt inkl. mva.

Prosessen

Vi er faglige dyktige og folkelige takstingeniører som det skal være både nyttig og hyggelig å få besøk av. Det er viktig for oss at du som kunde opplever trygghet i hele prosessen. Det er jo ikke hver en takstingeniør skal komme på besøk, og vi forstår godt om du har noen spørsmål. Under kan du se hvordan en typisk prosess kan se ut når du kontakter oss for en vurdering av boligen din.

1. Kunden sender henvendelse

Kunden tar kontakt for å avtale befaring, enten via skjema på nett, direkte til takstmann eller på tlf. 940 90 900.

Norm ringer kunden

2. Norm ringer kunden

Vi tar kontakt for å avtale tid for befaring. Samtidig sender vi over oppdragsbekreftelse med liste over punkter som eier av bolig skal forberede før befaring.

Befaring

3. Befaring

Takstingeniøren foretar en befaring av bolig. En befaring tar normalt 2 – 3 timer, avhengig av størrelse på boligen.

Endelig rapport

4. Endelig rapport

Normalt leverer vi utkast til rapport innen 3 til 5 dager fra befaring. Eier/formell oppdragsgiver plikter å lese gjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/mangler før rapporten tas i bruk.

Referanser

Lurer du på noe?
Ta gjerne kontakt med oss