Norm-Landbrukstaksering

LandbrukstakseringLandbrukstaksering

Landbrukstakst skal ta hensyn til samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, avgrensing av landbrukseiendom og generelle verdsettingsprinsipper. Det er også dette som skiller en landbrukstakst fra vanlig taksering. 

For landbruk som selges og som fortsatt skal brukes til landbruk, vil prisen reflektere at den skal bidra til å realisere mål i landbrukspolitikken. Taksten blir derfor ikke alltid satt kun på basis av verdien på landbruket alene. Et landbruk kan derfor noen ganger fremstå enten veldig dyrt eller veldig billig.

Det er en viktig politisk målsetting å sikre rekrutteringen av aktive yrkesutøvere og å legge til rette for eierskap til landbrukseiendommer som gir grunnlag for langsiktig og god ressursforvaltning. I tillegg er det et uttalt politisk mål å legge til rette for inntektsmuligheter og sosiale forhold som skaper stabile heltids- og deltidsarbeidsplasser i landbruket.

Jordbruksareal skal også verdsettes etter bruksverdi, som er det samme som realverdien av fremtidige netto-inntekter.

Prisliste landbrukstakst

Prisliste landbrukstakst
Taksering av landbrukseiendom – grunnpris10.000,-
Tilstandsrapport bolighus sammen med landbrukstakst16.900,-
Tillegg pr bygning1.500,-
Timepris1.650,-

Praktisk info

  • Bilkostnader avregnes faktiske kostnader for bom/parkering og etter statens satser. Det vil tilkomme tillegg for kjøretid utover 15 min hver vei, jfr. oppgitt timepris.
  • Administrasjonsgebyr kr  45.
  • Alle priser er oppgitt inkl. mva

Lurer du på noe?
Ta gjerne kontakt med oss