Nytt navn, ny identitet, samme grunnverdier

Nytt navn, ny identitet, samme grunnverdier

12.04.2021

2020 var et spesielt år for mange. Også for oss. Men for vår del ble ikke 2020 bare «korona-året». Det ble også året for positive endringer og nytenking.

Vi bestemte oss for at vi skulle satse bredere og samtidig øke kapasiteten. Takstbransjen er i rask utvikling og vi ønsker å ligge i forkant.

Derfor startet vi en prosess med å bygge en ny og mer effektiv plattform som grunnlag for videre vekst. En viktig bidragsyter i prosessen har vært NYG, et kreativt byrå som holder til i Mjøndalen og som tilbyr ulike tjenester innen konsept strategi, design, web, film og foto.

NYG har hjulpet oss med navneprosess, utvikling av visuell identitet og ny webside.

Verdier

Vår første utfordring var å finne et nytt navn som kunne representere oss på en god måte. NYG utfordret oss på å sette ord på hvem vi er og hva vi står for, og ut fra dette definerte vi tre grunnverdier. Disse verdiene har alltid vært der, men vi har kanskje ikke satt ord på dem på denne måten tidligere:

Empatisk

Vi skal i enhver situasjon være empatisk, men samtidig upartisk.

Forutsigbar

Det skal alltid være tydelig hvilken rolle vi som selskap har, og hvilke problemer vi skal løse. Det skal være tydelig at vi følger bransjens normer og regler.

Stødig

Vi skal være en trygg arbeidsplass, med fokus på faglig utvikling og trivsel. Våre ansattes trygghet på jobb skal gjenspeiles i våre leveranser.

Empatisk, forutsigbar og stødig

Krav til vårt nye navn

Vårt nye navn skulle være enkelt – enkelt å skrive, huske og å kjenne igjen.

Fokuset ved valg av nytt navn skulle være verdibasert, fremfor fag- eller bransjerelatert.

Vi ønsket et navn som også kan fungere om tjenestespekteret utvides i fremtiden.

Så hvorfor ble det Norm?

Navneprosessen som NYG kjørte, ga tre alternative navn på blokka. Blant disse var Norm.

For oss traff dette midt i hjertet. Ordet Norm kan også sjekke av alle kravene vi hadde til et nytt navn – det er enkelt, det er verdibasert og det fungerer like godt om tjenestespekteret utvides.

Definisjonen på ordet norm er «en regel som sier noe om forventet oppførsel».

Norm kan ses som et anerkjent regelverk for hvordan man skal utføre noe, eller hvordan man skal oppføre seg mot hverandre – en rettesnor.

Norm er et navn som sier akkurat det vi ønsker. Ikke bare er det en rettesnor for hvordan vi skal opptre overfor kunder, og hvordan vi utfører jobben vår. Norm sier noe om hele vår grunnmur. Alt vi er, alt vi sier og alt vi gjør – det skal styres av fokus på riktig balanse mellom det å være empatisk og upartisk – en viktig egenskap i vår bransje. Norm er et navn som underbygger at vi er en partner kunden kan stole på, slik at alle lover og regler blir fulgt.

Flere saker