Bruksendring av rom i bolig

Bruksendring av rom i bolig – Hva betyr bruksendring av areal?

19.04.2023

«Kan jeg endre kjellerrom til hybelleilighet, eller bod til oppholdsrom?» Slike spørsmål får vi i Norm ofte. Det korte svaret er ja, det kan være mulig og det vil kunne øke verdien på boligen. Men det krever at du får godkjent søknad om bruksendring av areal hos din kommune, fra sekundær-rom (S-rom) til primær-rom (P-rom). Vi i Norm kan hjelpe deg med det.

Tegninger og faktisk bruk av rom må samsvare

Ny avhendingslov stiller økte krav til dokumentkontroll ved salg av bolig. Lovlighetskontroll innebærer å gå gjennom byggegodkjente tegninger registrert hos kommunen, opp mot dagens bruk av bygningsmassen.

– Ved kontroll av byggegodkjente tegninger kan det bli avdekket avvik mellom tegninger og dagens bruk. Ved befaring ser vi som eksempel at areal på tegninger betegnet som disponibelt eller uinnredet areal, i ettertid er innredet og i dag benyttes som oppholdsrom uten å være bruksendret hos kommunen, forteller takstingeniør i Norm, Rune Kristoffersen.

Det kan gi utfordringer når du skal selge boligen, da slike avvik kan medføre en begrensning med tanke på markedsføring av boligen.

historien til norm

Hva er forskjellen på S-rom og P-rom?

S-rom er typisk boder, kott og tekniske rom, altså ikke oppholdsrom. P-rom, derimot, er nettopp oppholdsrom, som soverom, stue, kjøkken og bad. P-rom kalles også hoveddel, og S-rom tilleggsdel.

I henhold til avhendingsloven er det pliktig å opplyse dersom det er avvik mellom tilleggsdel og hoveddel (S-rom og P-rom) ved salg av bolig.

Norm kan hjelpe deg med bruksendring av areal

– Vi i Norm har erfaring med, og vil kunne bistå med å søke bruksendring av areal, som omgjøring av areal fra tilleggsdel til hoveddel, altså S-rom til P-rom. Vi kan også bistå med en byggeteknisk vurdering med tanke på hva som skal til for å etablere godkjent oppholdsrom, forteller Rune videre.

Ved bruksendring av areal må det gjerne utarbeides nye oppdaterte tegninger som samsvarer med dagens bruk. Videre kan kommunen kreve en redegjørelse for at byggverk er utført i henhold til Byggteknisk forskrift (TEK17) med tanke på romhøyder, rømningsforhold og dagslysflate eller lysinnslipp.

Gerd og Arne Røine fikk bistand med bruksendring av areal i sin bolig

Som nevnt har Norm erfaring med å bistå kunder med å søke om bruksendring av areal. En av våre kunder, Gerd og Arne Røine, kontaktet nylig Norm for å få gjennomført en tilstandsrapport da de skulle selge sin bolig. I forbindelse med utarbeidelse av tilstandsrapporten, ble det behov for å oppdatere opprinnelige tegninger etter faktisk bruk og søke bruksendring for aktuelle rom.

Fornøyde kunder Gerd Røine og Arne Røine

– Vi er veldig fornøyde med hjelpen vi fikk fra Norm. De foretok nødvendig oppmåling, oppdaterte tegningsgrunnlaget og bistod med søknadsprosessen til kommunen. For oss var dette til stor hjelp når vi skulle selge boligen, sier Røine.

Flere saker

Bruksendring av rom i bolig
Miljøbilde med Silje Meling
tilstandsrapport for hus