Profesjonell energirådgivning til boligeiere

Profesjonell energirådgivning til boligeiere

30.03.2023

Ønsker du å bruke mindre strøm på å holde boligen varm? Eller planlegger du oppussing og lurer på hvordan du kan få støtte fra Enova? Norm hjelper deg med energirådgivning, gir deg konkrete anbefalinger om hvilke energiøkonomiske tiltak du kan gjøre og hvilke tiltak som utløser Enova-støtte.

Hva er energirådgivning?

I en bygge- og/eller oppussingsprosess er det mange valg som skal tas. Ved å involverer en energirådgiver tidlig i prosessen mottar en gode råd om de muligheter som finnes, både med tanke på oppgraderinger av bygningskroppen og ikke minst hvilke tiltak som gir støtte fra Enova. Energirådgivningen skal bidra til at en tar riktige beslutninger også ut fra et energiøkonomisk perspektiv.

Hos Norm møter du profesjonelle energirådgivere som kommer på befaring, kartlegger tilstanden på boligen og gir boligen et energimerke. Samtidig utarbeides en rapport med tiltak som vil redusere energibruken og i tillegg øke markedsverdien av din bolig.

Gode grunner til å motta energirådgivning og gjøre tiltak

– Kunder som ønsker energirådgivning kommer gjerne til oss fordi de ønsker å redusere strømforbruket, eller de planlegger en større oppgradering av boligen og ønsker en beregning med tanke på støtte fra Enova, forteller Mathis Guttorm Kjexrud-Egge, takstingeniør hos Norm.

Andre gode grunner for å søke profesjonell hjelp til energiøkonomiske tiltak er et ønske om å gjøre boligen mer miljøvennlig, øke verdi på boligen som følge av en forbedret energikarakter og selvsagt bedre komfort for de som bor i huset.

– Energieffektivitet vil få økt betydning for boligens verdi i tiden fremover. Det er ikke avklart hvordan nye regler vil slå til i Norge, men foreslått grep fra EU gir klare føringer for at alle boliger skal bli langt mer energieffektive enn de er i dag. I første omgang skal alle boliger ha energiklasse D innen 2033. Videre er det forslag om at alle boliger skal være nullutslippsboliger (energimerke A) innen 2050. Regelverket i Norge vil måtte tilpasses føringer fra EU, og vår antagelse er at energieffektive boliger vil oppleve en sterkere verdiutvikling, sammenlignet med eldre boliger med en dårligere energikarakter, bemerker daglig leder i Norm, Eivind Bjørntvedt.

Norm måler vindusareal og utfører termografering

I Norm har vi solid erfaring som energirådgivere og vi tar det også ett steg lenger enn hva man gjerne får ved en gratis energianalyse online. Norm reiser alltid ut til kunden på befaring. Her måler vi opp vindusarealer og vi bruker varmesøkende termograferingskamera for å se nærmere på potensielle kuldebroer i konstruksjonen. I tillegg er vi tilgjengelige for å svare på spørsmål og kommer med konkrete anbefalinger i den endelige rapporten. Alt i alt er du sikret en svært grundig undersøkelse av din boligs energiforbruk.

– En typisk situasjon er at huseieren vet at huset er kaldt, men han eller hun vet ikke hvorfor og hvordan de skal energieffektivisere boligen. Det kan vi finne ut, sier Mathis.

Hva koster energirådgivning?

Hos Norm betaler du som kunde bare kr 6.000 for energirådgivning inkludert termografering. Kostnaden til Norm er kr 13.500, hvor Enova bidrar med og dekker kr 7.500 av kostnaden. Denne støtten er ikke behovsprøvd og du får den ved å følge Enovas brukervennlige registreringsløsning på deres nettside. Dette er noe også vi i Norm kan hjelpe dere med.

Spørsmål om lønnsomheten ved ulike tiltak for energieffektivisering er også noe vi i Norm stadig får.

– Det er ofte ikke så lett for kunden selv å regne ut kost-nytte-effekten. Vi bistår med utregninger og synliggjør hvilken effekt ulike tiltak kan ha når det gjelder spart strøm. Dette gjør det lettere for kunden å ta stilling til om de for eksempel bør skifte vinduer eller gjøre andre tiltak. Hva som lønner seg dersom de planlegger salg av boligen på et fremtidig tidspunkt kan vi også svare på, siden Norm også jobber med takst, sier Mathis.

Noen ganger er det et veldig små tiltak som skal til for å se effekten på strømregningen, som å tette en varmelekkasje. Andre ganger behøves det mer omfattende tiltak.

– Bruker du Norm som konsulenter på energirådgivning får du hjelp av fagfolk som har god  oversikt over alle de muligheter som finnes. Rapporten vi leverer etter befaring er tilpasset den enkelte bolig og de behov som er avdekket under befaring. Med et riktig beslutningsunderlag vil våre kunder ta riktige valg.  Norm har vært på mange oppdrag som energirådgivere og det er summen av alle disse som gjør oss til et trygt valg, forteller Eivind.

Involver energirådgiveren tidlig

– For at energirådgivningen skal ha best effekt og for øke mulighetene for støtte fra Enova, er det viktig at vi kommer tidlig inn i prosessen. På den måten kan det legges til rette for prioritering av tiltak som utløser støtte og som vil gi størst nytte for kunden, sier Mathis.

Når du oppgraderer din bolig eller fritidsbolig kan du få tilbake inntil 150 000 kr fra Enova. Beløpet avhenger av hvilket nivå du oppgraderer til, fra 100 000 kr for tilnærmet TEK10 til 150 000 kr for tilnærmet passivhusnivå.

– Dette er penger som er verdt å ta med seg når man investerer i oppgraderinger. I tillegg kommer fordelene med at du reduserer månedlige utgifter, får økt komfort og bidrar til å redusere klimagassutslipp, sier Mathis.

Familien Meling-Brørby fikk 100 000 kr i Enova-støtte

For mange av våre kunder er støtte på 100 000 kr fra Enova innenfor rekkevidde. Slik var det også for en av Norm sine kunder, familien Meling-Brørby.

– Vi kontaktet Norm for en befaring da vi planla en større oppgradering av boligen med fokus på å redusere energiforbruket. Energirådgiveren som kom på befaring avdekket hvor det var store forbedringspotensial og vi fikk en grundig rapport som var forklarende med tanke på hvilke tiltak som ville lønne seg. I tillegg til gode råd fikk vi tilbake 100 000 kr av Enova. Nå som prosjektet er ferdig ser vi allerede effekten i form av at energiforbruket i boligen har gått betydelig ned, og ikke minst har det blitt et veldig behagelig inneklima hos oss, forteller Silje Meling.

Flere saker