Tilstandsrapport for hus og bolig i 2023

Tilstandsrapport for hus og bolig i 2023

02.01.2023

Står du overfor et eierskifte som selger av hus eller bolig? Da anbefales det å få utført en tilstandsrapport med markedsverdi. Hos Norm møter du dyktige takstingeniører som kan foreta befaring i din bolig og deretter utarbeide en tilstandsrapport.

Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport, eller en boligsalgsrapport, er en systematisk presentasjon av forhold som takstingeniøren registrerer ved boligen og dens bygningskonstruksjoner, og som – etter takstingeniørens vurdering – er av betydning for eierskifte.

– En tilstandsrapport er det samme som en boligsalgsrapport. Det er en grundig gjennomgang av boligen, og den inneholder både beskrivelse og vurdering. Når vi utfører en tilstandsrapport vurderer vi boligens tekniske tilstand, blant annet opp mot lovgivning i den nye avhendingsloven, forteller Petter Kristoffersen, takstingeniør hos Norm.

Sammen med sine kollegaer har han lang erfaring i arbeid med tilstandsrapporter.

Hvorfor trenger man en tilstandsrapport?

man for eksempel ha tilstandsrapport av boligen når man skal selge?

– Nei, det er ikke et krav å få utført en tilstandsrapport ved salg av bolig, men det vil være en trygghet både for selger og kjøper. Et dokument for å unngå fremtidige konflikter mellom partene og en forutsetning for å kunne tegne eierskifteforsikring, svarer Petter.

Det er allikevel viktig å understreke at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men fungerer som en ekstra trygghet. Tilstandsrapporten hjelper selger med sin opplysningsplikt, og kan gjøre at kjøper føler seg tryggere.

Tilstandsrapport av boligen kan være nyttig og vil kunne gi økt trygghet også ved andre former for eierskifte, som for eksempel i forbindelse med arv eller annet skifte innad i familien.

Forskjellen på en tilstandsrapport, verdi- og lånetakst og forhåndstakst

Tilstandsrapport er vår grundigste gjennomgang av en bolig. Den bygger på en nøye byggteknisk gjennomgang av boligen, og er spesielt godt egnet ved eierskifte.

Verdi- og lånetakst er en noe forenklet beskrivelse, der fokus ligger på markedsverdi. Verdi- og lånetakst inkluderer ikke en grundig undersøkelse av den tekniske tilstanden, men kan være nyttig ved spørsmål om finansiering. Ved salg anbefales tilstandsrapport fremfor verdi- og lånetakst.

Forhåndstakst foretas gjerne før man skal utføre tiltak som nybygg, tilbygg eller renovering og kan brukes overfor banken i forbindelse med finansiering. Forhåndstaksten beskriver verdi når tiltaket er gjennomført.

Norm måler areal ved både tilstandsrapport, verdi- og lånetakst og forhåndstakst. Dette skiller oss fra mange andre aktører.

Hva koster en tilstandsrapport?

Prisen på en tilstandsrapport utarbeidet av Norm avhenger av type bolig (enebolig, rekkehus, halvpart av tomannsbolig osv.), størrelse (enebolig over og under 150 m2 BRA) og eventuelle tillegg (f.eks. ekstra boenhet, garasje, ekstra våtrom osv.).

Du kan se vår prisliste på boligtaksering her.

Hvor lang tid befaringen tar avhenger av flere forhold som boligens størrelse, alder, utforming og tilstand. Normalt overleveres ferdig rapport tre til fem virkedager etter utført befaring.

Tilstandsgrader går fra TG0 til TG3

Forhold som har betydning for eierskifte, er teknisk tilstand og vedlikehold av boligen. Avvik beskrives fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om boligens tilstand etter slitasje og alder.

Her er en oversikt over tilstandsgradene:

TG0: Bygningsdelen skal være tilnærmet ny (nyere enn fem år), ingen avvik.
TG1: Mindre avvik. Eksempel: kledning som er 20 år gammel og godt vedlikeholdt.
TG2: Vesentlige avvik. Eksempel: vinduer som har utlevd størstedelen av forventet brukstid.
TG3: Alvorlige avvik/funksjonssvikt. Eksempel: større råteskader eller utettheter i takkonstruksjon.

Norm har gode lokale kunnskaper

– Som regionens største aktør på boligtaksering, tør vi påstå at vi har de beste forutsetninger for å forstå det lokale markedet. Våre takstingeniører har lokal tilhørighet og byggteknisk bakgrunn. Vi skal være et verktøy for en tryggere bolighandel, sier Eivind Bjørntvedt, daglig leder i Norm.

– Hos Norm har vi spesielt fokus på kompetanseutvikling. Med et etablert og faglig sterkt miljø har vi hele tiden fokus på å oppdatere oss på de endringer som er, avslutter han.

Tilstandsrapport for hus

Flere saker

Bruksendring av rom i bolig
Miljøbilde med Silje Meling
tilstandsrapport for hus